Werkwijze

JWDdesign volgt een vast stappenplan bij het realiseren van uw webdesignprojecten.

Oriënterend gesprek.
In een eerste, vrijblijvend gesprek maken we wederzijds kennis. Daarna wil JWDdesign graag met u uw wensen bespreken en met uw organisatie kennismaken. Uiteraard bestaat dan ook de mogelijkheid om uitgebreid kennis met JWDdesign te maken. In deze fase worden de aanvankelijke eisen in kaart gebracht en kunnen al opties besproken worden.

Voorbereiding.
In deze fase wordt een definitief programma van eisen opgesteld. Ook kunt u hier uw wensen wat betreft het tijdsverloop van het ontwikkelingsproject aangeven. Welke mijlpalen gaan we inplannen? Wie heeft waarvoor de verantwoording? Wat is de opleverdatum?

Offerte.
Op basis van de informatie, die verzameld is, maakt JWDdesign een prijsberekening. Tevens maakt JWDdesign een uitgebreide planning, waarin JWDdesign aangeeft wanneer bepaalde mijlpalen in de ontwikkeling bereikt kunnen worden. Zodra u akkoord gaat met deze vrijblijvende offerte, kan er begonnen worden met het bouwen van uw website.

Ontwerp.
Op basis van de door u akkoord bevonden offerte wordt er een ontwerp gemaakt van het gewenste resultaat. De vorm van dit ontwerp bestaat meestal uit een grafisch en/of functioneel ontwerp. Voor u is dit een inspraak moment.

Ontwikkeling.
Aan de hand van het ontwerp wordt er met de ontwikkeling gestart. Het uiteindelijke resultaat komt in een testomgeving te staan. In deze testomgeving kunt u ervaren of het ontwerp voldoet aan de door u geformuleerde eisen. Pas na uw akkoord wordt er telkens weer verder gewerkt.

Content.
In de testomgeving wordt de content (inhoud) bepaald en ingevoerd. Denk hierbij aan teksten, foto's en afbeeldingen.

Testen en oplevering.
Na het bouwen van de website wordt deze gedurende een overeengekomen periode technisch getest. Dit is tevens een inspraak moment voor u. In deze testperiode is het voor u mogelijk om - waar nodig - wijzigingen in de content aan te brengen. Na uw goedkeuring van het eindresultaat vindt oplevering van het project plaats.

Reclamering.
Na het oplever moment heeft u één maand reclameringstijd om eventuele technische fouten nog te melden.

Onderhoud.
Het onderhouden van uw website kan door JWDdesign verzorgd worden. Ook wanneer u na een tijdje besluit om een functionaliteit aan de website toe te willen voegen. Voor het onderhouden van uw website kunt u bij JWDdesign een onderhoudscontract afsluiten of kiezen voor losse onderhoudsuren om uw website aantrekkelijk en up-to-date te houden.

 
|   Disclaimer   |   Privacy   |   Sitemap   |

Copyright © 2007-2010 JWDdesign.com