Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door JWDdesign met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. JWDdesign aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie.

Verwijzingen naar websites die niet door JWDdesign worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel JWDdesign uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan JWDdesign niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van JWDdesign.

 
|   Disclaimer   |   Privacy   |   Sitemap   |

Copyright © 2007-2010 JWDdesign.com